19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 745 şi 746 din 2 decembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 745 din 2 decembrie 2013 (M.Of. 745/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 317/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora;
 • Decretul nr. 921/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora;
 • Legea nr. 318/2013 pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi;
 • Decretul nr. 922/2013 privind promulgarea Legii pentru trecerea Centrului Naţional de Cultură a Romilor – Romano Kher din subordinea Ministerului Culturii în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Romi.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea Guvernului nr. 929/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1236/1933/2013 al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului,ministrul finanţelor publice, pentru completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică;
 • Ordinul nr. 1257/1391/2013 al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor;
 • Ordinul nr. 1259/1392/2013 al ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii;
 • Ordinul nr. 1357/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru modificarea art. 21 din Schema de ajutor de minimis „Sprijinirea activităţilor economice în vederea diversificării economiei rurale şi a creşterii calităţii vieţii în spaţiul rural“, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 567/2008.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 746 din 2 decembrie 2013 (M.Of. 746/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 315/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013;
 • Acordul din 15 iulie 2013 între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state;
 • Decretul nr. 908/2013 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 15 iulie 2013;
 • Legea nr. 324/2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei;
 • Decretul nr. 930/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 935/2013 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică;
 • Ordinul nr. 1446/1294/2268/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, al ministrului delegat pentru buget, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei pentru completarea Procedurilor şi modalităţilor de încasare şi de decontare a contravalorii creanţelor recuperate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, precum şi a tehnicilor de analiză şi selecţie a ofertelor, de negociere şi de prezentare a propunerilor de mandat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al ministrului afacerilor externe şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.080/M-1/689/481/2005;
 • Ordinul nr. 1462/2013 al ministrului sănătăţii privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu