22 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 742, 743, 744, 745, 746 din 13 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 742 din 13 octombrie 2014 (M.Of. nr. 742/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
 • Hotărârea nr. 688/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava
 • Hotărârea nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 280/2014 privind eliberarea domnului Doru Dumitrescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 106/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.141/2004 pentru aprobarea “L-11/1 vol. 2, Instrucţiuni privind mentenanţa armamentului şi aparaturii de artilerie terestră din Armata României”
 • Ordinul nr. 1015/2014 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 970/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 743 din 13 octombrie 2014 (M.Of. nr. 743/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România Orizont 2020

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1730/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 744 din 13 octombrie 2014 (M.Of. nr. 744/2014) include următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 128/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
 • Decretul nr. 612/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 745 din 13 octombrie 2014 (M.Of. nr. 745/2014) include următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 133/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale
 • Decretul nr. 617/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 863/2014 privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal
 • Hotărârea nr. 866/2014 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi transmiterea, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unor construcţii aflate în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE


RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa nr. 1 la Ordinul nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 746 din 13 octombrie 2014 (M.Of. nr. 746/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 45/2014 cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente COM (2014) 215 final

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 52/2014 privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 857/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori“
 • Hotărârea nr. 862/2014 privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei „Grupul pentru Dialog Social“

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1656/1202/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

 • Circulara nr. 33/2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională
 • Circulara nr. 34/2014 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu