21 Martie, 2019

Monitorul Oficial nr. 736, 737, 738 din 9 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 736 din 9 octombrie 2014 (M.Of. nr. 736/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 846/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1156/2014 pentru modificarea nr. crt. 2 al tabelului din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Ministerului Sănătăţii, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 809/2009
 • Ordinul nr. 1907/2014 privind modificarea Programului Piaţa muncii din Planul sectorial de cercetare-dezvoltare în domeniul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice – perioada de aplicare: 2013-2015, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 3.808/2012 pentru aprobarea Planului sectorial de cercetare-dezvoltare al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru perioada 2013-2015
 • Ordinul nr. 2571/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a “Cimitirului Eroilor din Primul Război Mondial” din Gura Siriului, comuna Siriu, judeţul Buzău
 • Ordinul nr. 2572/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Ion Bănescu” din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa
 • Ordinul nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 18/2014 privind actualizarea numerotării secţiilor de votare organizate pe teritoriul României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 737 din 9 octombrie 2014 (M.Of. nr. 737/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1129/566/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 • Hotărârea nr. 8/2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 95/2014 privind înfiinţarea Departamentului pentru eficienţă energetică în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi numirea şefului acestuia

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 738 din 9 octombrie 2014 (M.Of. nr. 738/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 460/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2, pct. 7, pct. 10 şi pct. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 851/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2014
 • Hotărârea nr. 855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
 • Hotărârea nr. 856/2014 pentru schimbarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu