13 Decembrie, 2018

Monitorul Oficial nr. 734, 735 din 8 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 734 din 8 octombrie 2014 (M.Of. nr. 734/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia nr. 11/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argeşel
 • Decizia nr. 12/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu
 • Ordinul nr. 1140/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora şi privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora
 • Ordinul nr. 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi criteriilor tehnice necesare microcreditării în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ
 • Ordinul nr. 1510/2014 pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume
 • Ordinul nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare“, în cadrul axei prioritare „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale“ a Programului operaţional regional 2007-2013
 • Ordinul nr. 3465/2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008
 • Ordinul nr. 4694/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Roza Venerini“ din municipiul Târgu Jiu
 • Ordinul nr. 4699/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 734 din 8 octombrie 2014 (M.Of. nr. 734/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1159/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora
 • Ordinul nr. 1387/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011
 • Ordinul nr. 1389/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară
 • Ordinul nr. 1501/2014 privind modificarea art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari
 • Ordinul nr. 2595/2014 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă de târgoveţ” din str. Mecet nr. 49, municipiul Bucureşti, sectorul 2, înscris în LMI cod B-II-m-B-19184

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

 • Circulara nr. 31/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu