25 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 730, 731, 732, 733 din 7 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 730 din 7 octombrie 2014 (M.Of. nr. 730/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
 • Hotărârea nr. 829/2014 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat
 • Hotărârea nr. 830/2014 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM – S.A. Galaţi
 • Hotărârea nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate
 • Hotărârea nr. 838/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş
 • Hotărârea nr. 839/2014 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
 • Hotărârea nr. 842/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centralizare electronică în Staţia C.F. Videle”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1438/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
 • Ordinul nr. 1624/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 731 din 7 octombrie 2014 (M.Of. nr. 731/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 732 din 7 octombrie 2014 (M.Of. nr. 732/2014) include următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 611/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului adiţional la Convenţiile de la Geneva din 12 august 1949, referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 595/1294/1566/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ENERGONUCLEAR – S.A.

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 • Hotărârea nr. 1049/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 534/2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 733 din 7 octombrie 2014 (M.Of. nr. 733/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 843/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci“

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 278/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
 • Decizia nr. 279/2014 privind numirea domnului colonel Cornea Nicolae în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1346/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin
 • Ordinul nr. 1347/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin
 • Ordinul nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI

 • Hotărârea nr. 1/2014 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România
 • Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Comentarii

Scrie un comentariu