19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 724 din 25 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 724 din 25 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 724/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2013 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea „Complexul Energetic Hunedoara“ – S.A.;

Hotărârea nr. 899/2013 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 540/1991 cu privire la stabilirea preţurilor cu amănuntul pentru medicamentele de uz uman;

Hotărârea nr. 900/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională UNIFARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii;

Hotărârea nr. 901/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

Hotărârea nr. 902/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Compania Naţională a Uraniului – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie;

Hotărârea nr. 903/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu