19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 722 şi 723 din 25 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 722 din 25 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 722/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 377/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 888/2013 privind modificarea şi completarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007;

Hotărârea nr. 904/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2013;

Hotărârea nr. 913/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile noiembrie şi decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management;

Hotărârea nr. 914/2013 pentru abrogarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 275/2013 privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest“ – S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii „Minvest Roşia Montană“- S.A. şi pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2421/2013 privind aprobarea componenţei, organizării şi funcţionării Comitetului consultativ pentru sectorul pescăresc.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 723 din 25 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 723/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 304/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;

Decretul nr. 897/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 373/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Decizia nr. 375/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală;

Decizia nr. 378/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor;

Decizia nr. 385/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1261/2013 privind aprobarea tarifelor pentru verificarea unităţilor specializate medicale şi/sau psihologice în vederea agreării de către Ministerul Transporturilor pentru examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru viza anuală;

Ordinul nr. 3102/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ de proiectare, execuţie şi evaluare la acţiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. Revizuire NP 076-2002“, indicativ NP 076-2013;

Ordinul nr. 5473/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „preşcolar“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Dreamland“ din localitatea Voluntari.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 81/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială GAZMIR IAŞI – S.R.L..

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu