16 Iunie, 2019

Monitorul Oficial nr. 722, 723, 724 din 2 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 722 din 2 octombrie 2014 (M.Of. nr. 722/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 44/2014 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor: Bilanţul Strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii – COM (2014) 130 final

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 472/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind utilizarea geosinteticelor la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice, AND 592″
 • Ordinul nr. 1121/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul “Sf. Constantin” Braşov pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 723 din 2 octombrie 2014 (M.Of. nr. 723/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 46/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare COM (2014) 40
 • Hotărârea nr. 47/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43
 • Hotărârea nr. 48/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă COM (2014) 213
 • Hotărârea nr. 49/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1472/2014 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei cuplate de producţie în sectorul ovine/caprine din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă
 • Ordinul nr. 1722/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale AEROQ – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii
 • Ordinul nr. 4605/2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Happy Kids din municipiul Cluj-Napoca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Transylvania College. The Cambridge International School în Cluj din municipiul Cluj-Napoca

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE


RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind Decizia nr. 6/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 724 din 2 octombrie 2014 (M.Of. nr. 724/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 46/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 50/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221
 • Hotărârea nr. 51/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Agenda UE în domeniul justiţiei pentru 2020 – Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a creşterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144, şi la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O Europă deschisă şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 826/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1255/2014 privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de călători şi similare – tabelul 3.2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar „Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate“
 • Ordinul nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

ACTE ALE INSPECŢIEI JUDICIARE

 • Ordinul nr. 60/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu