21 Iunie, 2018

Monitorul Oficial nr. 720, 721, 722, 723 şi 724 din 6 septembrie 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 720 din 6 septembrie 2017 (M.Of. nr. 720/2017) au fost publicate următoarele acte normative: 

Ordinul nr. 4541/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4541/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 2 martie-7 aprilie 2017

Hotarâre nr. 611/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 611/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Normele metodologice de aplicare a Legii nr 232/2016 privind industria nationala de aparare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din 23.08.2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 721 din 6 septembrie 2017 (M.Of. nr. 721/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 631/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 631/2017 privind reaprobarea obiectivului de investitii “Apararea împotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea”, precum si a caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici aferenti acestuia

Hotarâre nr. 632/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 632/2017 privind transmiterea unei constructii aflate în domeniul public al statului din administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în administrarea Ministerului Educatiei Nationale – Universitatea “Dunarea de Jos” Galati si pentru modificarea pozitiei nr. 18 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului

Hotarâre nr. 633/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 633/2017 privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Tehnica de Securitate ca fiind de utilitate publica

Ordinul nr. 4543/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4543/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 martie-19 mai 2017

Ordinul nr. 4666/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4666/2017 privind acordarea acreditarii pentru structura din municipiul Moinesti a unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” din municipiul Onesti

Ordinul nr. 80/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 80/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta, si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2013

Ordinul nr. 81/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 81/2017 privind modificarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrica în cogenerare de înalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Ordinul nr. 2332/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 722 din 6 septembrie 2017 (M.Of. nr. 722/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 860/2017, Presedintele României

Decretul nr. 860/2017 pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

Decretul nr. 861/2017, Presedintele României
Decretul nr. 861/2017 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

Ordinul nr. 4687/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4687/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 22 mai-23 iunie 2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 723 din 6 septembrie 2017 (M.Of. nr. 723/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 66/2017, Camera Deputatilor
Hotarârea nr. 66/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

Hotarâre nr. 626/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 626/2017 privind achizitia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar

Ordinul nr. 4677/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4677/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara “King George” din municipiul Bucuresti

Ordinul nr. 4678/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4678/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” din municipiul Caransebes

Ordinul nr. 4679/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4679/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara “Carol Davila” din municipiul Deva

Ordinul nr. 4688/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4688/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara “Kinderstar” din comuna Berceni

Ordinul nr. 75/2017, Secretariatul de Stat pentru Culte
Ordinul nr. 75/2017 privind modificarea Statutului Bisericii Ortodoxe Ruse de Rit Vechi, recunoscut prin Hotarârea Guvernului nr. 398/2008


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 724 din 6 septembrie 2017 (M.Of. nr. 724/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 858/2017, Presedintele României

Decretul nr. 858/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor principal de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Decretul nr. 859/2017, Presedintele României
Decretul nr. 859/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

Decizie nr. 606/2017, Prim-ministru
Decizia nr. 606/2017 privind aplicarea mobilitatii doamnei Georgeta Gavrila din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publica temporar vacanta de secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Ordinul nr. 1151/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1151/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Borsa, judetul Cluj

Ordinul nr. 1186/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1186/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Dragodana din judetul Dâmbovita

Ordinul nr. 1187/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI
Ordinul nr. 1187/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatile administrativ-teritoriale Smârdioasa, Videle, Talpa, Mavrodin, Mosteni, Mereni, Silistea, Storobaneasa, Suhaia, Vedea, Ciolanesti, Balaci si Plopii-Slavitesti din judetul Teleorman

Hotarâre nr. 620/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 620/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

comentarii

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu