21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 719 şi 720 din 22 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 719 din 22 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 719/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 340/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional;

Decizia nr. 350/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2.158, art. 2.164 alin. (3) şi art. 2.165 din Codul civil.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 895/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice „Electrica Muntenia Sud“ – S.A.;

Hotărârea nr. 896/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115/2011 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2015 „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă“, Milano, Italia.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1330/2013 privind modificarea şi completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013;

Ordinul nr. 2162/2013 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat regional pentru „Finanţarea proiectelor din Programul eficienţă energetică din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014“;

Ordinul nr. 5533/2013 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii „Apollonia“ din Iaşi.

RECTIFICĂRI

Rectificare la Decizia preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 2.742/2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 720 din 22 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 720/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 414/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II teza finală din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 1004/2013 privind sancţionarea Societăţii ELIYAMMA MM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii.

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 95/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu