19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 718 din 21 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 718 din 21 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 718/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 891/2013 pentru reînvestirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei judiciare penale din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Decretul nr. 892/2013 pentru reînvestirea în funcţie a procurorului militar şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Decretul nr. 893/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Decretul nr. 894/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Decretul nr. 895/2013 pentru numirea în funcţie a procurorului şef adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 360/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori;

Decizia nr. 371/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 894/2013 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine a sectorului de drum judeţean DJ 111 km 3+237-km 4+550, situat în judeţul Ilfov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 185/2013 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionare de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 84/2013;

Ordinul nr. 228/2013 privind aprobarea constituirii Comisiei de evaluare în vederea acreditării în primul ciclu de acreditare 2011-2015 pentru fiecare unitate sanitară cu paturi;

Ordinul nr. 414/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 37/2013;

Ordinul nr. 1380/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Maria“ Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu