17 Iulie, 2018

Monitorul Oficial nr. 717 din 21 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 717 din 21 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 717/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 370/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. a) şi b), art. 100 alin. (1) pct. 11 şi art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Decizia nr. 374/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (2), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;

Decizia nr. 376/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 320^1 alin. 2 din Codul de procedură penală.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 466/2013 privind constatarea încetării suspendării raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 467/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 468/2013 privind transferul în interesul serviciului al domnului Niculcea Zorinel din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului la Ministerul Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman, în funcţia publică vacantă de consilier clasa I, gradul profesional superior;

Decizia nr. 469/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea şi sprijinirea punerii în aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 198/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe;

Ordinul nr. 199/2013 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul de Informaţii Externe;

Ordinul nr. 1406/2013 privind aprobarea cuantumului sumei alocate din tariful de securitate pentru finanţarea structurii cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile;

Ordinul nr. 5451/2013 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2014-2015.

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Hotărârea nr. 15/2013 privind întocmirea şi avizarea listelor cuprinzând persoanele care pot fi desemnate preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare sau locţiitori ai acestora.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu