24 August, 2019

Monitorul Oficial nr. 716, 717 şi 718 din 16 septembrie 2016: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 716 din 16 septembrie 2016 (M.Of. nr. 716/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 • Hotărârea nr. 115/2016 privind Propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acţiuni a Uniunii în favoarea evenimentului “Capitalele europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 COM (2016) 400 final;
 • Hotărârea nr. 116/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi a Consiliului asupra modificării Regulamentului (UE) nr. 531/2012 în ceea ce priveşte normele referitoare la pieţele de roaming cu ridicata – COM (2016) 399 final.

DECRETE

 • Decretul nr. 806/2016 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale;
 • Decretul nr. 807/2016 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale;
 • Decretul nr. 808/2016 privind conferirea “Crucii Comemorative a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945″.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 620/2016 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş la 22 iunie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003;
 • Hotărârea nr. 652/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul ANRE nr. 46/2016 pentru aprobarea Contractului-cadru pentru utilizarea Sistemului electroenergetic naţional pentru schimburile de energie electrică programate cu ţările perimetrice, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi beneficiar.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 903/2016, din 16.09.2016;
 • Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 385/2016, din 16.09.2016.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 717 din 16 septembrie 2016 (M.Of. nr. 717/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 644/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri;
 • Hotărârea nr. 645/2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale “Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” – S.A., aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MMAP nr. 1130/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0263 Valea Ierii;
 • Ordinul MECS nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018;
 • Ordinul MECS nr. 5078/2016 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 718 din 16 septembrie 2016 (M.Of. nr. 718/2016) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MDRAP nr. 1896/2016 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC” în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică, precum şi pentru extinderea desemnării acestuia pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii;
 • Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 privind încadrarea în activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu