21 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 716, 717, 718, 719, 720, 721 din 1 octombrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 716 din 1 octombrie 2014 (M.Of. nr. 716/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 105/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României
 • Ordinul nr. 243/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 280/2013 privind stabilirea cuantumului taxei individuale aferente programului de instruire a evaluatorilor de spitale certificaţi de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, precum şi al taxei anuale de valabilitate a certificatului de evaluator de spitale
 • Ordinul nr. 249/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 82/2014 privind aprobarea nivelului taxei de acreditare şi reevaluare a spitalelor aferentă anului 2014
 • Ordinul nr. 989/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 717 din 1 octombrie 2014 (M.Of. nr. 717/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

 • Hotărârea nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui – membru executiv, a vicepreşedintelui – membru executiv – sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 45/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 988/2014 privind delegarea de funcţii către organismele intermediare ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 718 din 1 octombrie 2014 (M.Of. nr. 718/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 719 din 1 octombrie 2014 (M.Of. nr. 719/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 720 din 1 octombrie 2014 (M.Of. nr. 720/2014) include următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

 • Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004
 • Decretul nr. 594/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 824/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 2980/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 721 din 1 octombrie 2014 (M.Of. nr. 721/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 268/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei
 • Decizia nr. 269/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial “România – Poarta Europei” ca parte a sistemului de implementare a priorităţilor
 • Decizia nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 • Decizia nr. 271/2014 privind eliberarea domnului Ionel Muscalu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
 • Decizia nr. 272/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
 • Decizia nr. 273/2014 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Decizia prim-ministrului nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor
 • Decizia nr. 274/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Adrian Ghitcuţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • Decizia nr. 275/2014 privind numirea domnului Florescu Răzvan Adrian în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
 • Decizia nr. 276/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu
 • Decizia nr. 277/2014 privind numirea domnului Octav Bjoza în funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu