20 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 713 din 20 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 713 din 20 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 713/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 69/2013 privind bugetul Senatului pe anul 2014.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 369/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;

Decizia nr. 394/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) prima teză şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;

Decizia nr. 421/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 880/2013 pentru aprobarea Protocolului semnat la Zagreb la 11 iulie 2013 de modificare a Memorandumului de înţelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei şi Herţegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007;

Protocol de modificare a Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 465/2013 pentru reluarea, la cerere, a activităţii domnului Stănişteanu Sergiu Noruţ în funcţia publică de secretar general al Ministerului Economiei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1373/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti pentru activitatea de prelevare de organe;

Ordinul nr. 1374/2013 pentru acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca, Laborator analize medicale şi imunologie clinică, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant;

Ordinul nr. 3309/C/2013 pentru modificarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.483/C/2006.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu