6 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 712, 713, 714, 715 din 30 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 712 din 30 septembrie 2014 (M.Of. nr. 712/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 459/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 812/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Compania de Investiţii pentru Turism” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism
 • Hotărârea nr. 813/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială NEPTUN-OLIMP – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 142/2014 pentru modificarea anexei nr. 135 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 713 din 30 septembrie 2014 (M.Of. nr. 713/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

 • Hotărârea nr. 39/2014 privind numirea unui membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
 • Hotărârea nr. 40/2014 privind revocarea domnului Moldoveanu Corneliu din funcţia de vicepreşedinte – membru executiv – sectorul asigurărilor-reasigurărilor al Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 810/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • Hotărârea nr. 823/2014 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1730/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 87/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014
 • Ordinul nr. 90/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 85/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială B.E.R.G. SISTEM GAZ – S.A.
 • Ordinul nr. 91/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. TULCEA GAZ – S.A.

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENŢEI

 • Ordinul nr. 354/2014 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 890/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 714 din 30 septembrie 2014 (M.Of. nr. 714/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI

 • Hotărârea nr. 35/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
 • Hotărârea nr. 36/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
 • Hotărârea nr. 37/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO
 • Hotărârea nr. 38/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie
 • Hotărârea nr. 822/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 locuri – structură preluată“, str. Crişan nr. 33, municipiul Slatina, judeţul Olt, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.“ – S.A.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1454/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020“

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 93/2014 pentru modificarea ordinelor preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE


RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 805/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 715 din 30 septembrie 2014 (M.Of. nr. 715/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 45/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii doamnei Elena-Gabriela Udrea la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 46/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 47/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Iohannis Klaus-Werner la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 48/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1217/1269/1626/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale Întreţinere Mecanizată – S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1306/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii VITAL BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu