25 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 710, 711 şi 712 din 19 şi 20 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 710 din 19 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 710/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 298/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic;

Decretul nr. 881/2013 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri pentru protejarea patrimoniului Muzeului Naţional Filatelic.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 872/2013 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat;

Hotărârea nr. 873/2013 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2014;

Hotărârea nr. 875/2013 privind modificarea datelor de identificare a unor imobile înscrise în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş;

Hotărârea nr. 876/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Braşov, Iaşi şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1356/2013 privind aprobarea tarifelor practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile desfăşurate în domeniul dispozitivelor medicale.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 711 din 19 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 711/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 889/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 359/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) şi art. 11 alin. (1) liniuţa a 2-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 882/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1127/93182/2488/1320/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii privind plata echipamentelor şi/sau a materialelor livrate şi recepţionate de către beneficiar pe şantier, în cadrul contractelor de lucrări finanţate în Programul operaţional regional, Programul operaţional sectorial Mediu şi Programul operaţional sectorial Transport;

Ordinul nr. 1375/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon“ Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant de piele;

Ordinul nr. 1376/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, Laborator analize medicale II, drept laborator HLA pentru activitatea de transplant;

Ordinul nr. 1377/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi;

Ordinul nr. 1378/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou“ Suceava pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi;

Ordinul nr. 1379/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica neurochirurgie, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule;

Ordinul nr. 1381/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. N. Oblu“ Iaşi pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi;

Ordinul nr. 1382/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica chirurgie I, pentru activitatea de prelevare de organe, ţesuturi şi celule;

Ordinul nr. 1383/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe „Sf. Spiridon“ Iaşi pentru activitatea de prelevare şi transplant cornee;

Ordinul nr. 1384/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca -Centrul de transplant pancreatic pentru activitatea de prelevare şi transplant pancreatic;

Ordinul nr. 1386/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru uronefrologie şi transplant renal pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant renal;

Ordinul nr. 1387/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca -Centrul de transplant renal pentru activitatea de prelevare şi transplant renal;

Ordinul nr. 1388/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni – Centrul pentru boli digestive şi transplant hepatic pentru prelevare, stocare, depozitare, conservare, procesare, distribuţie şi transplant hepatic şi pancreatic.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 712 din 20 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 712/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

Hotărârea nr. 32/2013 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2014.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 386/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi art. 7 din Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă;

Decizia nr. 387/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108^5 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865;

Decizia nr. 388/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865;

Decizia nr. 412/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 113 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1369/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Institutul Clinic Fundeni, secţiile ATI I şi ATI III, pentru prelevarea de organe;

Ordinul nr. 1370/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea pentru activitatea de prelevare de organe şi ţesuturi;

Ordinul nr. 1371/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila pentru activitatea de prelevare de organe;

Ordinul nr. 1372/2013 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea pentru activitatea de prelevare de organe.

Actele normative pot fi consultate gratuit în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu