21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 71 şi 73 din 29 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 71 din 29 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 71/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 2/2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 şi art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253^1 din Codul penal
Decizia nr. 3/2014 cu privire la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 şi pct. 5 şi art. II pct. 3 şi pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 73 din 29 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 73/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 20/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial
Decretul nr. 21/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial
Decretul nr. 22/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial
Decretul nr. 23/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial
Decretul nr. 24/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 14/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 2.135/2000 a activităţii miniere de exploatare de rocă cu talc în perimetrul Marga, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Bega Minerale Industriale“ – S.A.
Hotărârea nr. 15/2014 privind aprobarea Licenţei de concesiune nr. 1.781/2000 a activităţii miniere de exploatare a cuarţului în perimetrul Vârciorova, judeţul Caraş-Severin, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială „Bega Minerale Industriale“ – S.A.
Hotărârea nr. 45/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Baltă Gabriel Dragoş
Hotărârea nr. 46/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către doamna Buleandră Maria

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 19/2014 privind eliberarea domnului Raed Arafat din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii
Decizia nr. 20/2014 pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2503/2013 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului economiei şi finanţelor
Ordinul nr. 2604/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente de arhitectură, grupa valorică B, a Fortului 4 Tunari, comuna Tunari, judeţul Ilfov
Ordinul nr. 7/2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013
Ordinul nr. 40/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 42/2006 privind condiţiile de pregătire profesională iniţială şi continuă a anumitor categorii de conducători auto

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

Decizia nr. 64/2014 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

*

Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Sebeş în anul 2014 finanţate în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu