12 Decembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 707, 708, 709, 710, 711 din 29 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 707 din 29 septembrie 2014 (M.Of. nr. 707/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia nr. 508/2014 privind aprobarea Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna
 • Ordinul nr. 1014/2014 privind modificarea anexelor nr. 19, 34 şi 36 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară
 • Ordinul nr. 1843/2014 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
 • Ordinul nr. 2530/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul “Reconcilierii Româno-Maghiare” din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judeţul Arad
 • Ordinul nr. 2552/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Turn Clopotniţă” din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova
 • Ordinul nr. 2570/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vila 1″ din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud
 • Ordinul nr. 2624/2014 pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 708 din 29 septembrie 2014 (M.Of. nr. 708/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 981/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare” – iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”
 • Ordinul nr. 982/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”
 • Ordinul nr. 1309/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • Ordinul nr. 1456/2014 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei decuplate de producţie în sectorul carne din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Hotărârea nr. 75/2014 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie – S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti – S.A.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 709 din 29 septembrie 2014 (M.Of. nr. 709/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 24/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 25/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 26/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 749/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 88/2014 privind modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE


RECTIFICĂRI


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 710 din 29 septembrie 2014 (M.Of. nr. 710/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 27/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 28/2014 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnului Victor-Viorel Ponta şi a doamnelor Elena-Gabriela Udrea şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 29/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 30/2014 privind contestaţia formulată de domnul Remus Florinel Cernea
 • Hotărârea nr. 31/2014 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Teodor-Viorel Meleşcanu, Constantin Rotaru, Mirel-Mircea Amariţei, William Gabriel Brînză, Corneliu Vadim-Tudor şi Zsolt Szilágyi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 32/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 33/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 34/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 35/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Corneliu Vadim-Tudor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 36/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Szilágyi Zsolt la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 37/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Constantin Rotaru la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 38/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Mirel-Mircea Amariţei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 39/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Zsolt Szilagyi, a domnului Mirel-Mircea Amariţei, a domnului William Gabriel Brînză şi a domnului Constantin Rotaru la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 711 din 29 septembrie 2014 (M.Of. nr. 711/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 40/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Hunor Kelemen la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 41/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 42/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Teodor-Viorel Meleşcanu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 43/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 44/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Zsolt Szilágyi la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative
 • Hotărârea nr. 820/2014 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Consiliul Concurenţei în parteneriat cu Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Finanţelor Publice, într-un proiect care să fie realizat de OCDE privind analiza impactului reglementărilor în vigoare în sectoare-cheie ale economiei româneşti, în perioada 2014-2015
 • Hotărârea nr. 821/2014 pentru aprobarea obiectivelor principale şi a unor măsuri pentru derularea Programului Naţional „Cantus Mundi“, gestionat de Corul Naţional de Cameră „Madrigal“

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 92/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VEGA 93 – S.R.L.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE


***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu