22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 70 şi 72 din 29 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 70 din 29 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 70/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI


DECRETE


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

  • Hotărârea nr. 42/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Curţii de Conturi a României în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Giurgiu


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 79/2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice


ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

  • Ordinul nr. 2/2014 pentru aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi care expiră la data de 8 martie 2014
  • Ordinul nr. 4/2014 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2013


RECTIFICĂRI

  • Rectificare referitoare la Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
  • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2013 pentru aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de irigaţii aparţinând domeniului public al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în favoarea Federaţiei de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii Aqua Soloneţ Sud Trifeşti, judeţul Iaşi


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 72 din 29 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 72/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

  • Hotărârea nr. 2/2014 privind declararea stării de alertă în judeţele Ialomiţa, Călăraşi, Constanţa şi Tulcea


ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI


Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu