22 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 699 şi 700 din 14 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 699 din 14 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 699/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 290/2013 pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române;

Decretul nr. 860/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române;

Legea nr. 293/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;

Decretul nr. 863/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică;

Legea nr. 294/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013;

Decretul nr. 864/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obţinut media 10 la examenul de bacalaureat 2013;

Legea nr. 296/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară;

Decretul nr. 879/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 338/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi ale art. 208 din Regulamentul Camerei Deputaţilor;

Decizia nr. 384/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

Decizia nr. 391/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 700 din 14 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 700/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 5397/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 59/2013 pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu