23 Iulie, 2019

Monitorul Oficial nr. 695, 696, 697 și 698 din 29 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 695 din 29 august 2017 (M.Of. nr. 695/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 14/2017, Camera Deputatilor
Decizia nr. 14/2017 privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune ordinara

Hotarâre nr. 604/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. /2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea si functionarea Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

Hotarâre nr. 605/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 605/2017 privind trecerea unei cladiri, aflata în administrarea Ministerului Educatiei Nationale prin Academia de Studii Economice din Bucuresti, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolarii

Hotarâre nr. 606/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 606/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

Hotarâre nr. 607/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 607/2017 privind acordarea cetateniei române domnului Despotovski Filip

Hotarâre nr. 608/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 608/2017 privind acordarea cetateniei române domnului Valadares Pereira De Mendonça Savio

Hotarâre nr. 609/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 609/2017 privind acordarea cetateniei române domnului Pinto Viana De Oliveira Felipe

Ordinul nr. 92/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN
Ordinul nr. 92/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.97/2014

Ordinul nr. 450/2017, Ministerul Cercetarii si Inovarii
Ordinul nr. 450/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultura – Stefanesti, Arges, în coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii

Ordinul nr. 452/2017, Ministerul Cercetarii si Inovarii
Ordinul nr. 452/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei – IGR Bucuresti, în coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 696 din 29 august 2017 (M.Of. nr. 696/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decretul nr. 842/2017, Presedintele României
Decretul nr. 842/2017 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Conventiei privind Aviatia Civila Internationala si a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Conventiei privind Aviatia Civila Internationala, încheiate si semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

Decretul nr. 843/2017, Presedintele României
Decretul nr. 843/2017 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru reprimarea actelor de interventie ilicita îndreptate împotriva aviatiei civile internationale, adoptata la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnata de România la Montreal la 5 iulie 2016, precum si a Protocolului suplimentar adoptat la Beijing la 10 septembrie 2010 si semnat de România la Montreal la 5 iulie 2016, la Conventia pentru reprimarea capturarii ilicite a aeronavelor, încheiata la Haga la 16 septembrie 1970

Decretul nr. 844/2017, Presedintele României
Decretul nr. 844/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de flotila aeriana cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

Decizie nr. 337/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 337/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, în ansamblul sau, si, în special, ale art. 15 alin. (1) lit. c) si art. 66 din acelasi act normativ

Decizie nr. 340/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 340/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 338 alin. (1) din Codul penal

Hotarâre nr. 601/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 601/2017 privind actualizarea valorilor de inventar si adreselor unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derularii activitatilor de optimizare si dezvoltare a Retelei nationale de monitorizare a calitatii aerului, precum si a lucrarilor de relocare si bransament electric

Ordinul nr. 4651/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4651/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala “Hermann Oberth” din orasul Voluntari

Ordinul nr. 4652/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4652/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara “Inaschool” din municipiul Bucuresti


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 697 din 29 august 2017 (M.Of. nr. 697/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 294/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Ordinul nr. 294/2017 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe baza de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018

Acord din 24.08.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR
Acordul interprofesional pentru struguri de vin, vin si produse pe baza de vin, recolta anului de comercializare 2017-2018, din 24.08.2017

Ordinul nr. 1533/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 1533/2017 pentru aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate din domeniul explozivilor de uz civil

Ordinul nr. 77/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 77/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi

Regulamentul din 18.08.2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Regulamentul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi din 18.08.2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 698 din 29 august 2017 (M.Of. nr. 698/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 140/2017, Ministerul Energiei
Ordinul nr. 140/1686/1496/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Hidro Tarnita” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Ordinul nr. 1686/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 140/1686/1496/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Hidro Tarnita” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Ordinul nr. 1496/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 140/1686/1496/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Hidro Tarnita” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Ordinul nr. 954/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice

Metodologia din 24.08.2017, Ministerul Sanatatii – MS
Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice din 24.08.2017

Ordinul nr. 1114/2017, Ministerul Apelor si Padurilor
Ordinul nr. 1114/2017 pentru modificarea si completarea Metodologiei de aprobare a depasirii posibilitatii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici, aprobata prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 884/2016

Decizie nr. 8/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ
Decizia nr. 8/2017 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de catre Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de Ministerul Public Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând: “tipul hotarârii judecatoresti, modul de executare si caile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotarârilor judecatoresti pronuntate în cauze care au ca obiect validarea sau invalidarea alegerii primarilor, pronuntate în temeiul dispozitiilor art. 58 si art. 59 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

comentarii

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu