12 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 692, 693 și 694 din 28 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 692 din 28 august 2017 (M.Of. nr. 692/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 15/2017, Senatul României
Decizia nr. 15/2017 privind convocarea Senatului în sesiune ordinara

Hotarâre nr. 583/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 583/2017 pentru modificarea si completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si pentru completarea unor acte normative

Hotarâre nr. 603/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 603/2017 privind modificarea si completarea, dupa caz, a descrierii tehnice si adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publica în coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, prevazute în anexa nr. 12 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara

Ordinul nr. 736/2017, Ministerul Economiei – ME
Ordinul nr. 736/1783/1476/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A., unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul socia

Ordinul nr. 1783/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 736/1783/1476/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A., unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

Ordinul nr. 1476/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 736/1783/1476/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea SISTEMPLAST – S.A., unde Societatea OLTCHIM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 94,4% din capitalul social

Ordinul nr. 757/2017, Ministerul Economiei – ME
Ordinul nr. 757/1674/1478/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea UZINA MECANICA ORASTIE – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 99,96% din capitalul social

Ordinul nr. 1674/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 757/1674/1478/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea UZINA MECANICA ORASTIE – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 99,96% din capitalul social

Ordinul nr. 1478/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Ordinul nr. 757/1674/1478/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea PRELMEC – S.A., unde Societatea UZINA MECANICA ORASTIE – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, detine 99,96% din capitalul social

Ordinul nr. 2526/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale
Ordinul nr. 2526/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Institutului National al Patrimoniului si a organigramei acestuia

Rectificarea din 25.08.2017, Monitorul Oficial
Rectificarea privind Decretul nr. 786/2017, din 25.08.2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 693 din 28 august 2017 (M.Of. nr. 693/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Hotarâre nr. 598/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 598/2017 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodica, organizare si functionare a centrelor comunitare de învatare permanenta

Metodologia din 23.08.2017, Guvernul României
Metodologia de acreditare, evaluare periodica, organizare si functionare a centrelor comunitare de învatare permanent din 23.08.2017

Hotarâre nr. 599/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 599/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 5 la Hotarârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Mures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Mures

Hotarâre nr. 600/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 600/2017 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Constanta, Neamt, Arges, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galati, Buzau, Brasov, Mures, Hunedoara, Ilfov si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 694 din 28 august 2017 (M.Of. nr. 694/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 1673/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 1673/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

Ordinul nr. 4526/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN
Ordinul nr. 4526/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit “Aleodor” din municipiul Oradea

Ordinul nr. 1237/2017, Ministerul Transporturilor – MT
Ordinul nr. 1237/2017 pentru aprobarea actualizarii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX”S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016

Act din 08.08.2017, Ministerul Transporturilor – MT
Actul aditional nr. 1 pentru anul 2017 la Contractul de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2016-2018 al Societatii Comerciale de Transport cu Metroul Bucuresti “METROREX” – S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 350/2016, din 08.08.2017

Decizie nr. 21/2017, Colegiul Medicilor din România – CMR
Decizia nr. 21/2017 pentru modificarea si completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România

comentarii

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu