21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 69 din 28 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 69 din 28 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 69/2014) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 38/2014 privind înscrierea unor construcţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi de modificare a denumirii, a datelor de identificare şi actualizare a valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Hotărârea nr. 40/2014 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Hotărârea nr. 43/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 12 la Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră în perimetrele XIII Pelican şi XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor şi a procedurii de colectare şi distribuire a acestuia şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menţinerii obiectivelor necesare siguranţei pasagerilor
Ordinul nr. 1237/2013 privind abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Ordinul nr. 52/2014 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Servicii Energetice Moldova“ – S.A., filială a S.C. D.F.E.E. „Electrica“ – S.A.
Ordinul nr. 53/2014 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Servicii Energetice Banat“ – S.A., filială a S.C. D.F.E.E. „Electrica“ – S.A.
Ordinul nr. 54/2014 privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Servicii Energetice Dobrogea“ – S.A., filială a S.C. D.F.E.E. „Electrica“ – S.A.
Ordinul nr. 86/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu