22 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 689, 690, 691, 692 din 22 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 689 din 22 septembrie 2014 (M.Of. nr. 689/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 773/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 • Hotărârea nr. 774/2014 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Jiu, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
 • Hotărârea nr. 790/2014 pentru abrogarea alin. (2), (3) şi (5) ale art. 565 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

 • Circulara nr. 30/2014 privind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 690 din 22 septembrie 2014 (M.Of. nr. 690/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale
 • Hotărârea nr. 792/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Instrucţiunile nr. 140/2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 691 din 22 septembrie 2014 (M.Of. nr. 691/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 356/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118^2 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2014-2015

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 692 din 22 septembrie 2014 (M.Of. nr. 692/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Hotărârea nr. 1/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 2/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 801/2014 privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea imobilelor aflate în domeniul public al statului din administrarea Bibliotecii Naţionale a României şi a Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional de Artă Contemporană al României

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 83/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu