20 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 688 din 11 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 688 din 11 noiembrie 2013 (M.Of. 688/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  • Hotărârea nr. 820/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Cepleniţa şi Tătăruşi, judeţul Iaşi;
  • Hotărârea nr. 841/2013 privind aprobarea stemei municipiului Vaslui, judeţul Vaslui;
  • Hotărârea nr. 842/2013 privind aprobarea stemei comunei Muntenii de Jos, judeţul Vaslui;
  • Hotărârea nr. 849/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 13 mai 2013 şi la Bucureşti la 20 mai 2013, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

  • Ordinul nr. 724/1082/360/2013 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind atestarea produselor tradiţionale;
  • Ordinul nr. 1819/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget  de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu