19 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 686, 687, 688 şi 689 din 24 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 686 din 24 august 2017 (M.Of. nr. 686/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 78/2017 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantității statice anuale de certificate verzi și a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 687 din 24 august 2017 (M.Of. nr. 687/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 588/2017 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Naționale “Apele Române”, prin Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor, și radierea unei părți a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Decizia ANP nr. 500027/2017 privind aprobarea Instrucțiunilor de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora care se execută la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul Administrației Naționale a Penitenciarelor și al unităților subordonate.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 688 din 24 august 2017 (M.Of. nr. 688/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 333/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale;
 • Decizia nr. 490/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.034-1.049 din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 491/2017 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Hotărârea nr. 587/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și transmiterea în proprietatea publică a orașului Breaza, județul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului;
 • Hotărârea nr. 596/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru strategii guvernamentale și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului;
 • Hotărârea nr. 597/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 465/2016 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile Departamentului CENTENAR.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1144/1672/2017 pentru aprobarea modelului de cerere privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 72/2017 pentru aprobarea Normei tehnice privind cerințele tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru grupurile generatoare sincrone.

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.509/2014, din 24.08.2017.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 689 din 24 august 2017 (M.Of. nr. 689/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 393/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității și ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității;
 • Decizia nr. 489/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 alin. (1) ultima teză, art. 55 și ale art. 110-115 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 395 alin. (1) și (2), art. 398 alin. (1) și (2), art. 401 și ale art. 426 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă.

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța nr. 15/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 596/2017 pentru eliberarea domnului Cristian-Ioan Videscu din funcția de secretar de stat la Departamentul CENTENAR.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul MAP nr. 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu