20 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 685, 686, 687, 688 din 19 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 685 din 19 septembrie 2014 2014 (M.Of. nr. 685/2014) include următoarele acte normative:

DECRETE


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 788/2014 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015
 • Hotărârea nr. 797/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014
 • Acordul între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului din 24.06.2014

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 686 din 19 septembrie 2014 2014 (M.Of. nr. 686/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 704/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Monetăria Statului” din subordinea Băncii Naţionale a României
 • Hotărârea nr. 785/2014 pentru aprobarea intrării în vigoare a Programului de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, semnat la Bucureşti la 23 mai 2014
 • Programul de cooperare în domeniile culturii, educaţiei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014-2016, din 23.05.2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 55/107/2.587/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 687 din 19 septembrie 2014 2014 (M.Of. nr. 687/2014) include următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE


DECIZII ALE SENATULUI


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 795/2014 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Şcolii Naţionale de Grefieri în domeniul public al judeţului Bistriţa-Năsăud şi în administrarea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 267/2014 privind exercitarea atribuţiilor preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 2545/1088/1512/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială UZINA MECANICĂ BUCUREŞTI – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1231/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii PRO MUNDO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 688 din 19 septembrie 2014 2014 (M.Of. nr. 688/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 791/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului “Petrom” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000
 • Hotărârea nr. 793/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2013 – s.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 • Hotărârea nr. 798/2014 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol in perioada 2014-2018
 • Hotărârea nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 965/2014 privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 • Hotărârea nr. 3/2014 privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu