20 Septembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 681 şi 682 din 22 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 681 din 22 august 2017 (M.Of. nr. 681/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 • Ordonanța nr. 12/2017 pentru modificarea art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • Ordonanța nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;
 • Hotărârea nr. 585/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “IOR” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 591/2017 privind eliberarea doamnei Andreea Claudia Popescu din funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului;
 • Decizia nr. 592/2017 privind numirea domnului Laurențiu Chirvăsuță în funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul ANAF nr. 2399/2017 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea și soluționarea cererii pentru aplicarea dispozițiilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 227/2015, în cazul în care darea în plată se face pe cale judecătorească, a Procedurii de anulare și restituire, la cererea persoanei fizice, a impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și accesoriilor aferente acestuia, potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 • Circulara nr. 14/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, argint și tombac cuprat) și a unei monede din tombac cuprat, dedicate împlinirii a 500 de ani de la sfințirea bisericii mănăstirii Curtea de Argeș.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 • Decizia nr. 1109/2017 privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare și/sau reasigurare a Societății GENIUS INSURANCE BROKER – S.R.L.;
 • Decizia nr. 1119/2017 privind sancționarea Societății DEAASIG-CONSULTANT, ASISTENT ȘI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității.

***

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 682 din 22 august 2017 (M.Of. nr. 682/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 380/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 906 alin. (4) din Codul de procedură civilă;
 • Decizia nr. 385/2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 593/2017 pentru numirea domnului Gheorghe Nucu Marin în funcția de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.

***

comentarii

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu