19 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 679 şi 680 din 5 noiembrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 679 din 5 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 679/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 280/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Decretul nr. 845/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Legea nr. 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Decretul nr. 846/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 835/2013 privind suplimentarea pe anul 2013 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării „Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800“ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 151/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 52/2012;

Ordinul nr. 1348/2013 pentru completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român;

Decizia nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe;

Ordinul nr. 3310/1365/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 240/1.614/2012 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor şi a metodologiei de punctare privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport, în vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Hotărârea nr. 52/2013 privind aprobarea Normei nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România;

Norma nr. 13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuţia către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiţii alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum şi administrarea de către un administrator de fonduri de investiţii alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv din România.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 680 din 5 noiembrie 2013 (M.Of. nr. 680/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 4932/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat.

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Ordinul nr. 739/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Decizia nr. 929/2013 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Sorin Stroe, conducător executiv al Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare – S.R.L.;

Decizia nr. 932/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii ROMINS Broker de Asigurare – S.R.L.;

Decizia nr. 933/2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii BEST TEAM ASIG Broker de Asigurare – S.R.L..

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu