19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 668 din 31 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 668 din 31 octombrie 2013 (M.Of. nr. 668/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 62/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

DECRETE

Decretul nr. 841/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer;

Decretul nr. 842/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer;

Decretul nr. 843/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer.

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 345/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (6) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat;

Decizia nr. 346/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 826/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Hidroelectrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

Hotărârea nr. 827/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2013 pentru Societatea Comercială „Electrica“ – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărâre în Cauza Stănciulescu împotriva României.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu