26 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 667, 668, 669 din 11 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 667 din 11 septembrie 2014 (M.Of. nr. 667/2014) include următoarele acte normative:

DECRETE


DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 392/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 763/2014 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi funcţionarea unui punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă, semnat la Bucureşti la 31 mai 2013
 • Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind înfiinţarea şi funcţionarea unui punct comun de contact la frontiera de stat româno-sârbă din 31.05.2013
 • Hotărârea nr. 764/2014 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

 • Decizia în cauza Tiberiu Ioan David împotriva României

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 668 din 11 septembrie 2014 (M.Of. nr. 668/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 728/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 596/2014

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 • Ordinul nr. 82/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.361/2010

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 669 din 11 septembrie 2014 (M.Of. nr. 669/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 367/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32^4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi a prevederilor art. 330^7 din Codul de procedură civilă din 1865

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 771/2014 privind desfiinţarea Sanatoriului de Pneumoftiziologie Guranda, judeţul Botoşani
 • Hotărârea nr. 775/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 262/2014 privind desemnarea domnului Dragoş Andrei, consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, în calitate de preşedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat
 • Decizia nr. 263/2014 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Vlad-Nicolae Săvulescu, consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Decizia nr. 264/2014 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
 • Decizia nr. 265/2014 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 448/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 318/2014 privind regimul de circulaţie pe podul de la Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa
 • Ordinul nr. 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare şi a factorilor de emisie necesari estimării nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră
 • Ordinul nr. 4505/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Forumului German“ din municipiul Sibiu
 • Ordinul nr. 4512/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit „Carmens“ din municipiul Galaţi
 • Ordinul nr. 4514/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Kids Club“ din municipiul Bucureşti

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu