21 Ianuarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 666 din 30 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 666 din 30 octombrie 2013 (M.Of. nr. 666/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 838/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 839/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror;

Decretul nr. 840/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Agricol în grad de Cavaler.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 171/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid pentru anul 2014;

Ordinul nr. 2113/2013 privind desemnarea organismului pentru realizarea activităţilor specifice necesare în vederea îndeplinirii condiţiilor de efectuare a transportului rutier al mărfurilor periculoase;

Ordinul nr. 2513/2013 pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice.

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 44/2013 privind revocarea din funcţie a prim-vicepreşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;

Hotărârea nr. 45/2013 privind alegerea prim-vicepreşedintelui Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România;

Hotărârea nr. 46/2013 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România.

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Decizia nr. 8/2013 privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie.

ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Hotărâre în Cauza Gheorghe Cobzaru împotriva României.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu