20 Noiembrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 664, 665, 666 din 10 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 664 din 10 septembrie 2014 (M.Of. nr. 664/2014) include următoarele acte normative:

DECRETE
 • Decretul nr. 569/2014 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 742/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice
 • Hotărârea nr. 766/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere
 • Hotărârea nr. 768/2014 pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)
 • Hotărârea nr. 769/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4506/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ
 • Ordinul nr. 4507/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa
 • Ordinul nr. 4508/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti
 • Ordinul nr. 4509/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti
 • Ordinul nr. 4510/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 665 din 10 septembrie 2014 (M.Of. nr. 665/2014) include următoarele acte normative:

DECRETE

 • Decretul nr. 570/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
 • Decretul nr. 571/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 • Decretul nr. 572/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător
 • Decretul nr. 573/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Primul împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014
 • Decretul nr. 574/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv
 • Decretul nr. 575/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Ofiţer
 • Decretul nr. 576/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 760/2014 privind transferul unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotărârea nr. 761/2014 privind transmiterea unei părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Iaşi şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotărârea nr. 762/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4423/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul liceal, curriculum diferenţiat, filiera vocaţională, profilul artistic, specializarea Muzică, la disciplinele: Muzică vocală de jazz – muzică uşoară, clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, şi Istoria jazzului, clasele a XI-a şi a XII-a

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 666 din 10 septembrie 2014 (M.Of. nr. 666/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 • Hotărârea nr. 35/2014 privind vacantarea unui loc de deputat
 • Hotărârea nr. 36/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European privind politica Uniunii Europene în materie de returnare COM (2014) 199
 • Hotărârea nr. 37/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European cu privire la orientările pentru punerea în aplicare a Directivei 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei COM (2014) 210
 • Hotărârea nr. 38/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (reformare) COM (2014) 167
 • Hotărârea nr. 39/2014 pentru Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor COM (2014) 209
 • Hotărârea nr. 40/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei privind iniţiativa cetăţenească europeană “Apa şi salubritatea sunt un drept al omului! Apa este un bun public, nu o marfă!” COM (2014) 177
 • Hotărârea nr. 41/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic COM (2014) 212
 • Hotărârea nr. 42/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Finanţarea pe termen lung a economiei europene COM (2014) 168
 • Hotărârea nr. 43/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea comună a Comisiei Europene şi a Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate către Parlamentul European şi Consiliu: Abordarea globală a UE în materie de conflicte şi crize externe JOIN (2013) 30

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1095/94/1601/2014 privind modificarea art. 6 din Ordinul ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare

RECTIFICĂRI

 • Rectificare referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 667/2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu