23 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 663, 664, 665 şi 666 din 11 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 663 din 11 august 2017 (M.Of. nr. 663/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 277/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 277/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (4) din Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative

Decizie nr. 330/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 330/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal si ale art. 4 si art. 8 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Hotarâre nr. 575/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 575/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Ordinul nr. 931/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 931/854/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Ordinul nr. 854/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 931/854/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 196/139/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Hotarâre nr. 571/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 571/2017 privind stabilirea conditiilor în care se suporta, de la bugetul de stat, contributiile de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din pensii, precum si conditiile de transmitere a informatiilor referitoare la aceste contributii


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 664 din 11 august 2017 (M.Of. nr. 664/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 5559/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 5559/2017 privind aprobarea masurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat si ajutoare de minimis pentru îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în întreprinderi mici si mijlocii pe teritoriul acoperit de Investitia Teritoriala Integrata Delta Dunarii prin Programul operational regional 2014-2020


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 665 din 11 august 2017 (M.Of. nr. 665/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 271/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 271/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 alin. (1), art. 216 alin. (4) si art. 218 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Decizie nr. 299/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 299/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5491 alin. (1) din Codul de procedura penala

Decizie nr. 492/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 492/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.043 alin. (2) din Codul de procedura civila

Ordinul nr. 855/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 855/2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

Ordinul nr. 846/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS
Ordinul nr. 846/2017 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2017 si 2018, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 245/2017

Ordinul nr. 3825/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene
Ordinul nr. 3825/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii “IASI INDUSTRIAL PARK – S.R.L.”

Ordinul nr. 735/2017, Ministerul Economiei – ME
Ordinul nr. 735/1446/1457/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “Santierul Naval Mangalia” – S.A.

Hotarâre nr. 559/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 559/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 38/2011, si a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 920/2011


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 666 din 11 august 2017 (M.Of. nr. 666/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizie nr. 238/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 238/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

Decizie nr. 312/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 312/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila si ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedura civila din 1865

Ordonanta nr. 11/2017, Guvernul României
Ordonanta nr. 11/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2016 privind siguranta operatiunilor petroliere offshore

Hotarâre nr. 573/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 573/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitati administrativ-teritoriale din judetul Botosani

Hotarâre nr. 574/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 574/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Extindere cladire de învatamânt (pregatire) si administrativa din Cazarma Baneasa”

Hotarâre nr. 576/2017, Guvernul României
Hotarârea nr. 576/2017 privind acordarea de stimulente financiare absolventilor care au obtinut media 10 la evaluarea nationala 2017 pentru absolventii clasei a VIII-a si la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu