18 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 66 şi 68 din 27 şi 28 ianuarie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 66 din 27 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 66/2014) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia nr. 462/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
Decizia nr. 487/2013 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

Hotărârea nr. 31/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Teodorescu Ion Claudiu
Hotărârea nr. 32/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Alin Vasile Văcaru
Hotărârea nr. 34/2014 pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unei unităţi subordonate Ministerului Sănătăţii a unui imobil, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
Hotărârea nr. 36/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Fondului Român de Contragarantare – S.A.
Hotărârea nr. 39/2014 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 17/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Monica Dragomir a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei
Decizia nr. 18/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Ordinul nr. 89/2014 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2014

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 61/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a interviului pentru reatribuirea calităţii de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 68 din 28 ianuarie 2014 (M.Of. nr. 68/2014) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1918/2013 / 65/2014 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru
Ordinul nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri şi achiziţii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

Raportul nr. 14262/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român – Organizaţia Judeţeană Bacău
Raportul nr. 14143/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Social Liberală – Sediul Central
Raportul nr. 14393/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Ecologist Român – Sediul Central
Raportul nr. 14394/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Naţională pentru Progresul României – Organizaţia Sectorului 6 Bucureşti
Raportul nr. 14542/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa“ – Sediul Central
Raportul nr. 14464/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu – Organizaţia Judeţeană Vâlcea
Raportul nr. 14550/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare – Organizaţia Judeţeană Galaţi
Raportul nr. 14543/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Sediul Central
Raportul nr. 14728/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Satu Mare
Raportul nr. 14861/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Caraş-Severin
Raportul nr. 14868/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Sediul Central
Raportul nr. 14867/2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Poporului Dan Diaconescu – Sediul Central

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu