26 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 658, 659, 660 din 8 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 658 din 8 septembrie 2014 (M.Of. nr. 658/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 745/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
 • Hotărârea nr. 746/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Şcolii Naţionale de Grefieri
 • Hotărârea nr. 758/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii aflate în administrarea Institutului Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca, unitate din subordinea Ministerului Sănătăţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1090/2014 privind împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară de a constata contravenţiile şi a aplica sancţiunile prevăzute de Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010
 • Ordinul nr. 4424/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare a secţiilor bilingve francofone incluse în proiectul bilateral franco-român “De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone”

REPUBLICĂRI


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 659 din 8 septembrie 2014 (M.Of. nr. 659/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 744/2014 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 910/2010 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1355/2014 pentru modificarea anexei nr. 11 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.229/2013
 • Ordinul nr. 4513/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Pro Ingenio” din localitatea Bragadiru

INIŢIATIVE LEGISLATIVE ALE CETĂŢENILOR POTRIVIT LEGII NR. 189/1999


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 660 din 8 septembrie 2014 (M.Of. nr. 660/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 747/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat“ în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Sfântul Vasile cel Mare, Bucureşti

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 137/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 • Ordinul nr. 149/2014 privind procedura de înfiinţare a circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă în scopul efectuării activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional
 • Ordinul nr. 4488/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit „Notre Dame“ din municipiul Timişoara
 • Ordinul nr. 4489/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal şi Prelungit “Lady Bird” din municipiul Timişoara
 • Ordinul nr. 4498/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Ray Kindergarten“ din localitatea Ştefăneşti
 • Ordinul nr. 4499/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Dorohoi
 • Ordinul nr. 4500/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Vise” din municipiul Bucureşti
 • Ordinul nr. 4501/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Mary Poppins” din municipiul Bucureşti
 • Ordinul nr. 4502/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Teddybar“ din municipiul Bucureşti
 • Ordinul nr. 4503/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Ioanid” din municipiul Bucureşti
 • Ordinul nr. 4504/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Bârlad

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 • Ordinul nr. 559/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu