Monitorul Oficial nr. 655, 656, 657 din 5 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 655 din 5 septembrie 2014 (M.Of. nr. 655/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 729/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
 • Hotărârea nr. 731/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj Club Sportiv “Viitorul” Cluj-Napoca
 • Hotărârea nr. 756/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 95/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
 • Ordinul nr. 96/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale
 • Ordinul nr. 984/2014 privind stabilirea cuantumului taxei de participare la examenul pentru obţinerea specializărilor Laborator, Radiologie-imagistică medicală, Nutriţie şi dietetică şi Balneofizioterapie, organizat în perioada 6-21 octombrie 2014
 • Ordinul nr. 1168/2014 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului
 • Ordinul nr. 1177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

RECTIFICĂRI

 • Rectificarea privind anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 656 din 5 septembrie 2014 (M.Of. nr. 656/2014) include următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 3731/2014 privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică, curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasa a IX-a, învăţământ profesional de stat cu durata de 3 ani

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 657 din 5 septembrie 2014 (M.Of. nr. 657/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 441/2014 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Guvern, reprezentat de prim-ministru, pe de o parte, şi Preşedintele României, pe de altă parte

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 752/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014
 • Hotărârea nr. 759/2014 privind organizarea de către Ministerul Justiţiei, în perioada 11-12 septembrie 2014, la Bucureşti, a Reuniunii Naţionale a Reţelei Judiciare Europene în materie penală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1280/2014 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.079/2014 pentru stabilirea procedurilor privind evidenţa şi înmatricularea ambarcaţiunilor de agrement, condiţiile tehnice şi încadrarea cu personal navigant a acestora şi avizarea operatorilor economici pentru desfăşurarea activităţilor de agrement nautic
 • Ordinul nr. 2487/2014 pentru acreditarea Colecţiei publice de drept privat de interes regional – Sfântu Gheorghe
 • Ordinul nr. 4421/2014 pentru modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011
 • Ordinul nr. 4422/2014 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională „De-a arhitectura. Educaţie pentru arhitectură şi mediu construit“, clasa a III-a sau a IV-a, învăţământ primar

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu