19 Iunie, 2018

Monitorul Oficial nr. 654 şi 655 din 24 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 654 din 24 octombrie 2013 (M.Of. nr. 654/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 58/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;

Hotărârea nr. 59/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 807/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui;

Hotărârea nr. 809/2013 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Surduc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Surduc, judeţul Sălaj.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1196/2013 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei superioare medico-legale, a Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici“ Bucureşti, a componenţelor nominale ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş şi Craiova, precum şi a modului de funcţionare a acestor comisii.

ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 3/2013 privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 655 din 24 octombrie 2013 (M.Of. nr. 655/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 813/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2013 şi la Paris la 8 iulie 2013, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut F/P 1.579 (2006) dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 7 septembrie 2007 şi la Paris la 25 septembrie 2007;

Hotărârea nr. 814/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj;

Hotărârea nr. 815/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 258/2013 privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări de servicii privind organizarea în străinătate de către Autoritatea Naţională pentru Turism a evenimentelor de promovare şi dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, cu finanţare de la bugetul de stat şi din Fondul European de Dezvoltare Regională.

ACTE ALE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE

Decizie Dosar nr. 11/2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu