21 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 651 din 23 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 651 din 23 octombrie 2013 (M.Of. nr. 651/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 798/2013 privind actualizarea valorilor de inventar şi schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

Hotărârea nr. 802/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Consolidare DN 66A km 29 + 000-km 30 + 604“, judeţul Hunedoara;

Hotărârea nr. 803/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţie „Reabilitare pod pe DN 15, km 287 + 062 la Bicaz“, judeţul Neamţ.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 3415/2013 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2013, precum şi a modalităţilor privind plata taxei de participare la program.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu