26 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 651, 652, 653, 654 din 4 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 651 din 4 septembrie 2014 (M.Of. nr. 651/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 743/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Predeal-Cristian + racord”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2015
 • Ordinul nr. 4431/2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015
 • Ordinul nr. 4432/2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 15/2014 pentru aprobarea modelului cererii de înregistrare a candidaturii, a modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii şi a modelului declaraţiei de renunţare la candidatură care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 652 din 4 septembrie 2014 (M.Of. nr. 652/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 669/2014 privind aprobarea stemei comunei Căpreni, judeţul Gorj
 • Hotărârea nr. 734/2014 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 • Hotărârea nr. 736/2014 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Craiova, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1455/2014 privind modificarea anexelor nr. 5 şi 6 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii

ACTE ALE UNIUNII NAŢIONALE A NOTARILOR PUBLICI


***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 653 din 4 septembrie 2014 (M.Of. nr. 653/2014) include următoarele acte normative:

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 • Decizia nr. 440/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale art. 152 din Codul de procedură penală

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 566/1445/725/2014 pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 • Hotărârea nr. 16/2014 privind procedura de eliberare a adeverinţelor prin care se atestă îndeplinirea de către organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile mass-media a condiţiilor prevăzute de art. 47 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi procedura de acreditare a observatorilor externi şi a reprezentanţilor externi ai mass-mediei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 654 din 4 septembrie 2014 (M.Of. nr. 654/2014) include următoarele acte normative:

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru interpretarea unor prevederi legale
 • Hotărârea nr. 753/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare şi achiziţia de mobilier la Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Pantelimon“

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 • Decizia nr. 258/2014 privind exercitarea atribuţiilor de purtător de cuvânt al Guvernului
 • Decizia nr. 259/2014 privind numirea domnului George-Aurel Mircea în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 • Decizia nr. 260/2014 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Dănuţ-Cristian Popa, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului
 • Decizia nr. 261/2014 privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 226/2012 pentru înfiinţarea Comitetului interministerial privind monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor ce revin României din acordurile cu instituţiile financiare internaţionale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 4386/2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară „Olga Gudynn“ din localitatea Voluntari de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Olga Gudynn International School din localitatea Voluntari
 • Ordinul nr. 4387/2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular „Grădiniţa Mea“ din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic „Şcoala Mea“ din municipiul Bucureşti
 • Ordinul nr. 4388/2014 privind transferarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa „Roza Venerini“ din municipiul Târgu Jiu de la persoana juridică Asociaţia „Grădiniţa Roza Venerini“ din municipiul Târgu Jiu la persoana juridică Asociaţia „Vasiliada“ – Filiala Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu