19 Iulie, 2019

Monitorul Oficial nr. 648 din 22 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 648 din 22 octombrie 2013 (M.Of. nr. 648/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 749/2013 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 31/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2013.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu