23 Octombrie, 2019

Monitorul Oficial nr. 644, 645, 646, 647 şi 648 din 7 august 2017: acte normative incluse

În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 644 din 7 august 2017 (M.Of. nr. 644/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 317/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 317/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal

Ordonanta de urgenta nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule

Ordonanta de urgenta nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Ordonanta de urgenta nr. 54/2017 privind modificarea art. VIII alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii

Ordonanta de urgenta nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Ordinul nr. 906/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 906/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte si decizii, utilizate în activitatea de control în sanatate publica si inspectia sanitara de stat

Ordinul nr. 64/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE
Ordinul nr. 64/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 645 din 7 august 2017 (M.Of. nr. 645/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordinul nr. 585/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 585/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Clinic Fundeni Bucuresti

Decizia nr. 1033/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF
Decizia nr. 1033/2017 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare a Societatii ENESCU BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Ordinul nr. 893/2017, Ministerul Sanatatii – MS
Ordinul nr. 893/2017 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 646 din 7 august 2017 (M.Of. nr. 646/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 12/2017, Camera Deputatilor
Decizia nr. 12/2017 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

Decizia nr. 284/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 284/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (4) din Codul de procedura civila

Ordinul nr. 1178/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP
Ordinul nr. 1178/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale si pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 774/2015 pentru aprobarea procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata premiilor revendicate în conformitate cu art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Instructiunile nr. 94/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI
Instructiunile nr. 94/2017 pentru modificarea si completarea Instructiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publica din institutiile de formare profesionala initiala ale Ministerului Afacerilor Interne


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 647 din 7 august 2017 (M.Of. nr. 647/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Decizia nr. 13/2017, Camera Deputatilor
Decizia nr. 13/2017 privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinara

Decizia nr. 279/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 279/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XVIII alin. (2) teza întâi din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Decizia nr. 322/2017, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 322/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 din Codul penal si ale art. 246 din Codul penal din 1969


În Monitorul Oficial (Partea I) nr. 648 din 7 august 2017 (M.Of. nr. 648/2017) au fost publicate următoarele acte normative:

Ordonanta de urgenta nr. 58/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 58/2017 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

Ordonanta de urgenta nr. 59/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 59/2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu

Ordonanta de urgenta nr. 60/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Ordonanta de urgenta nr. 61/2017, Guvernul României
Ordonanta de urgenta nr. 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul român la societatile producatoare de agent termic la unitatile administratiei publice locale în vederea înfiintarii si organizarii serviciului public de alimentare cu energie termica în sistem centralizat

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu