24 Aprilie, 2019

Monitorul Oficial nr. 641, 642, 643 din 1 septembrie 2014: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 641 din 1 septembrie 2014 (M.Of. nr. 641/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 705/2014 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 706/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 707/2014 pentru aprobarea modelului, dimensiunilor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 708/2014 privind modelul, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 1091/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2014

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE

 • Ordinul nr. 682/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PRACTIC LEASING IFN – S.A.
 • Ordinul nr. 688/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale INSTITUŢIA FINANCIARĂ NEBANCARĂ GABRIEL FINANCE – S.A.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 642 din 1 septembrie 2014 (M.Of. nr. 642/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 709/2014 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 710/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT” care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014
 • Hotărârea nr. 711/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 643 din 1 septembrie 2014 (M.Of. nr. 643/2014) include următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

 • Hotărârea nr. 675/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan
 • Hotărârea nr. 727/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Foeni şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 • Ordinul nr. 437/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile anexei nr. 5 “Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti-Cernavodă” la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.
 • Ordinul nr. 1135/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
 • Ordinul nr. 2544/1077/1511/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CARFIL – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

***

Actele normative pot fi consultate integral în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu