20 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 640 şi 641 din 17 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 640 din 17 octombrie 2013 (M.Of. nr. 640/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M100/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.87/2009 pentru stabilirea duratelor de folosinţă a materialelor de natura obiectelor de inventar şi a altor materiale din dotarea Ministerului Apărării Naţionale;

Ordinul nr. 1075/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin;

Ordinul nr. 1170/606/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.211/325/2006 pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare.

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

Ordinul nr. 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei intrazilnice de energie electrică.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 641 din 17 octombrie 2013 (M.Of. nr. 641/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 434/2013 privind prelungirea detaşării doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine;

Decizia nr. 435/2013 privind numirea domnului Puiu Gelu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1125/2013 pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 – pachet b) – Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor;

Ordinul nr. 1282/2013 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC.

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

Decizia nr. 173/2013 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu