19 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 636 şi 637 din 15 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 636 din 15 octombrie 2013 (M.Of. nr. 636/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 269/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

Decretul nr. 818/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 767/2013 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 768/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Unitatea Militară 0260 Bucureşti, a terenului retrocedat foştilor proprietari;

Hotărârea nr. 788/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.472/2004 privind încadrarea Reprezentanţei Militare Permanente la O.S.C.E. din structura Misiunii Permanente a României pe lângă Organizaţiile Internaţionale, cu sediul la Viena;

Hotărârea nr. 789/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M93/1684/2022/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica“ – S.A.;

Ordinul nr. M94/1685/2023/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale RO-ARMYCATERING – S.A., filială a Companiei Naţionale „Romtehnica“ – S.A.;

Ordinul nr. 5211/2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2013-2014.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 637 din 15 octombrie 2013 (M.Of. nr. 637/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 429/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către domnul Ciornei-Donighian Constantin;

Decizia nr. 430/2013 pentru modificarea art. 3 pct. VII din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea atribuţiilor Cancelariei Primului-Ministru;

Decizia nr. 431/2013 pentru modificarea pct. 13 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 135/2013 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

Decizia nr. 432/2013 pentru numirea domnului Victor Lucian Ionescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului;

Decizia nr. 433/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Economiei de către doamna Silvia-Ileana Vişoiu.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 431/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii „Prag de fund şi apărări de mal la pod pe A1 km 35 + 266, peste Argeş la Podereni“;

Ordinul nr. 1642/2013 privind organizarea şi funcţionarea Biroului central de legătură pentru contactele cu alte state membre în domeniul asistenţei reciproce la recuperare, precum şi cu Comisia Europeană;

Ordinul nr. 2438/2013 pentru modificarea Metodologiei de atribuire a administrării şi a custodiei ariilor naturale protejate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.470/2013.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Ordinul nr. 989/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BT MEDICAL LEASING IFN – S.A.;

Ordinul nr. 990/2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale DEL FIN LEASING IFN – S.A..

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu