17 August, 2017

Monitorul Oficial nr. 633 din 14 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 633 din 14 octombrie 2013 (M.Of. nr. 633/2013) cuprinde următoarele acte normative:

LEGI ŞI DECRETE

Legea nr. 264/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Decretul nr. 806/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

Legea nr. 265/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;

Decretul nr. 807/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 765/2013 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Institutul de Studii pentru Ordine Publică;

Hotărârea nr. 766/2013 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie;

Hotărârea nr. 769/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2013 privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale, precum şi pentru acreditarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2013;

Hotărârea nr. 771/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unei părţi dintr-un imobil trecut în domeniul public al statului;

Hotărârea nr. 772/2013 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne;

Hotărârea nr. 775/2013 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Judeţean Ilfov pentru realizarea proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Ilfov“;

Hotărârea nr. 776/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea;

Hotărârea nr. 779/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;

Hotărârea nr. 787/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile octombrie şi noiembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. M98/2013 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.83/2003 pentru aprobarea „L-7, Instrucţiuni privind calculul valorii unui motokilometru pentru autovehicule, al tarifului de transport al personalului la şi de la locul de muncă cu automobile din înzestrarea unităţilor militare, precum şi a valorii unei ore de funcţionare“;

Ordinul nr. 1132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranţă din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1048(27) din 30 noiembrie 2011;

Ordinul nr. 5200/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de radiologie“ şi „asistent medical de laborator“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Postliceală Sanitară „Fundeni“ din municipiul Bucureşti.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu