24 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 631 şi 632 din 11 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 631 din 11 octombrie 2013 (M.Of. nr. 631/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 809/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor;

Decretul nr. 810/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler;

Decretul nr. 811/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler;

Decretul nr. 812/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor.

ORDONANŢE ŞI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

Hotărârea nr. 778/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 142/2013 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 71/2013;

Ordinul nr. 1651/2013 privind aprobarea Procedurii de selecţie de oferte în vederea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui împrumut de la instituţii financiare româneşti/străine.

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Circulara nr. 30/2013 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2013.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 632 din 11 octombrie 2013 (M.Of. nr. 632/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 777/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani;

Hotărârea nr. 785/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;

Hotărârea nr. 786/2013 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu