24 Martie, 2018

Monitorul Oficial nr. 629 şi 630 din 10 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 629 din 10 octombrie 2013 (M.Of. nr. 629/2013) cuprinde următoarele acte normative:

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 630 din 10 octombrie 2013 (M.Of. nr. 630/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECRETE

Decretul nr. 813/2013 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului;

Decretul nr. 814/2013 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 761/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal;

Hotărârea nr. 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;

Hotărârea nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură;

Hotărârea nr. 764/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 425/2013 privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Doru Eduard Clăbescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului;

Decizia nr. 426/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către domnul Virgil Laurenţiu Găman;

Decizia nr. 427/2013 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 192/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru evaluarea stării industriei de securitate;

Decizia nr. 428/2013 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activităţii Administraţiei Naţionale „Apele Române“.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1163/2013 pentru instituirea perimetrului de protecţie sanitară a zăcământului de apă minerală terapeutică şi termominerală Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu