22 Februarie, 2018

Monitorul Oficial nr. 627 şi 628 din 9 octombrie 2013: acte normative incluse

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 627 din 9 octombrie 2013 (M.Of. nr. 627/2013) cuprinde următoarele acte normative:

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

Hotărârea nr. 56/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului;

Hotărârea nr. 57/2013 privind numirea unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 757/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Ceprohart – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;

Hotărârea nr. 758/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Comalex – S.A., aflată în portofoliul Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 86/2013 pentru aprobarea Directivei privind structurile cu responsabilităţi în domeniul INFOSEC – INFOSEC 1;

Ordinul nr. 1145/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora.

RECTIFICĂRI

Rectificare referitoare la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.049/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, precum şi pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere – RNTR 7, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.132/2005;

Rectificare referitoare la Decretul nr. 1.168/2004 pentru atribuirea titlurilor prevăzute la art. 3 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, în anexă;

Rectificare referitoare la Decretul nr. 1.169/2004 privind conferirea Ordinului „Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989“, în anexă.

***

Monitorul Oficial (Partea I) nr. 628 din 9 octombrie 2013 (M.Of. nr. 628/2013) cuprinde următoarele acte normative:

DECIZII ALE SENATULUI

Decizia nr. 14/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 9-13 octombrie 2013.

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

Hotărârea nr. 750/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013;

Hotărârea nr. 752/2013 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014.

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

Decizia nr. 424/2013 pentru modificarea pct. 8 din anexa la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Ordinul nr. 1381/2013 privind publicarea Programului de cooperare în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2013;

Program în domeniile educaţiei, culturii, turismului şi mass-media între Guvernul României şi Guvernul Regatului Haşemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018.

*

Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în cursul anului 2013, lunile august-decembrie, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Actele normative pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu